نویسنده = فتح طاهری، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییر عقیدۀ آنتونی فلو از منظر موافقان و مخالفان

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 143-172

10.22059/jpht.2014.50452

علی فتح طاهری؛ اسماعیل شرفی