نویسنده = حسن‌آقایی، هاجر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نسبت‌های جهانی شدن و جهانی‌سازی با آموزه‌های دینی در عصر پساتجدد

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 101-120

10.22059/jpht.2014.36757

عباس شکاری؛ مصطفی عباسی مقدم؛ هاجر حسن‌آقایی