نویسنده = رهنمایی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آرای ریچارد مارتین دربارة تجسیم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 137-156

10.22059/jpht.2014.36759

حسن رضایی هفتادر؛ حسین رهنمایی