نویسنده = قربانی، قدرت الله
تعداد مقالات: 2
1. فلسفه خاتمیت پیامبر اسلام

دوره 10، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 101-122

10.22059/jpht.2013.36191

قدرت الله قربانی


2. اسلامی‌سازی علم؛ بررسی و تحلیل دیدگاه‌های ضیاء الدین سردار

دوره 7، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 5-28

حمیدرضا آیت‌اللهی؛ قدرت الله قربانی