نویسنده = مولایی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. خدا، تأثرناپذیری و رنج: نقد و بررسی آموزۀ تأثرناپذیری الوهی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 567-592

10.22059/jpht.2015.56362

میثم مولایی؛ نادر شکراللهی؛ ام البنین طاعتی جلیسه