نویسنده = فخار نوغانی، وحیده
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی معیارها و مبانی فهم زبان دین از دیدگاه ملاصدرا

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 115-142

10.22059/jpht.2014.50451

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ وحیده فخار نوغانی