نویسنده = میرباقری، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. نظام فاعلی،مهمترین شاخصه معاد جسمانی ملاصدرا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 639-658

10.22059/jpht.2016.61120

سید محمد میرباقری؛ قاسمعلی کوچنانی