نویسنده = آبیار، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. هرمنوتیک روایت و قصص قران کریم در تفسیر عرفانی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 249-272

10.22059/jpht.2017.113102.1005200

زهرا آبیار؛ قاسم پورحسن؛ یونس احمدی