نویسنده = یعقوبیان، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. فلسفۀ فراروان‌شناسی از منظر ابن‌سینا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 413-440

10.22059/jpht.2015.55262

محمد حسن یعقوبیان