نویسنده = سیف، سید مسعود
تعداد مقالات: 1
1. ذات خدا و تمایز صفات او در فلسفۀ اسپینوزا

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22

10.22059/jpht.2016.58587

عبدالرزاق حسامی فر؛ سید مسعود سیف