نویسنده = حسینی، سیدمحمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. ساحت عقل در نگاه اشاعره

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 233-255

10.22059/jpht.2019.261566.1005578

سیدمحمدرضا حسینی


2. بررسی و نقد ایمان در نگاه مرجئه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 665-690

10.22059/jpht.2015.53518

سیدمحمدرضا حسینی