نویسنده = عباسیان چالشتری، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. الهیات سلبی در اندیشۀ ابن‌سینا

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 585-605

10.22059/jpht.2018.241459.1005506

مهناز تبرایی؛ محمدعلی عباسیان چالشتری؛ سیدعلی علم‌الهدی؛ ناصر محمدی


2. نسبت مفهوم واجب‌الوجود فارابی با احد افلوطین

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 545-569

10.22059/jpht.2017.209199.1005378

مهناز تبرایی؛ محمد علی عباسیان چالشتری