نویسنده = طهرانی حائری، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. سه نظریه دربارۀ زبان دین و شش مفسر قرآن

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 393-428

10.22059/jpht.2014.52842

میرسعید موسوی‌کریمی؛ حمیده طهرانی حائری