نویسنده = مظفری‌فر، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی نظریۀ خلافت انسان در حکمت صدرایی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 677-696

10.22059/jpht.2019.131713.1005287

رضا رضازاده؛ مهناز مظفری‌فر