نویسنده = محمدرضایی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. مبانی فلسفی و کلامی مدیریت اجتماعی از دیدگاه اسلام

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 161-186

10.22059/jpht.2016.58594

مهدی محمدرضایی؛ محمد محمدرضایی


2. مقایسۀ عدالت از دیدگاه اسلام و مکتب سودگرایی

دوره 12، شماره 1، بهار 1394، صفحه 111-130

10.22059/jpht.2015.53965

مهدی محمدرضایی؛ سعید فراهانی فرد