نویسنده = مروی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی نو در مسئلۀ معنای زندگی در نظرگاه کرکگور

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 349-377

10.22059/jpht.2016.59284

عاطفه مروی؛ امیرعباس علیزمانی