نویسنده = مزینانی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین اصول روش اندیشۀ فلسفی ملاصدرا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 855-884

10.22059/jpht.2015.57437

ابوالفضل مزینانی؛ حوران اکبرزاده