نویسنده = قزلباش، سارا
تعداد مقالات: 1
1. آریوس و آریانیسم در سنت مسیحی: زمینه‌ها، پیامدها

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 653-686

10.22059/jpht.2015.57430

حسین کلباسی اشتری؛ سارا قزلباش