نویسنده = فعالی، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. تناسخ و مسئلۀ تجربه‌های نزدیک به مرگ

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 329-349

10.22059/jpht.2019.266068.1005597

حمید فلاحتی؛ محمدتقی فعالی؛ علی‌ اله بداشتی