نویسنده = آهی، محدثه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل انتقادی تقریر اسپینوزا از برهان وجودی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-50

10.22059/jpht.2019.204996.1005356

رضا برنجکار؛ محدثه آهی