نویسنده = محمدپور، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. شلنبرگ، هیک و سوئین‌برن در مواجهۀ با مسئلۀ خفای الهی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 341-364

10.22059/jpht.2017.214862.1005391

سکینه محمدپور؛ امیرعباس علیزمانی