نویسنده = ارجمند، امید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نظریۀ فطرت استاد مطهری و نظریۀ کهن‌الگوی خداوند یونگ در باب منشأ دین

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 787-806

10.22059/jpht.2017.216505.1005404

محمدجواد امیراحمدی؛ امید ارجمند؛ حسین هوشنگی