نویسنده = غلامی، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. مسئلۀ شر در الهیات پویشی و حکمت متعالیه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 589-607

10.22059/jpht.2017.109574.1005182

حسن احمدی‌زاده؛ طیبه غلامی