نویسنده = شاه نظری، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. تجربۀ وحیانی و مقولۀ خیال نزد ابن‌عربی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 457-480

10.22059/jpht.2016.60292

ابراهیم رضایی؛ جعفر شاه نظری