نویسنده = عبدالله‌نژاد، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی بر مفهوم جدید ارادۀ نیک کانت

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 465-486

10.22059/jpht.2017.202337.1005344

محمدرضا عبدالله‌نژاد؛ سمیه رفیقی