نویسنده = محمدی محمدیه، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در بازخوانی هستی‌شناختیِ ارتباط موجودات با خدا

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 91-109

10.22059/jpht.2019.249039.1005530

زهرا محمدی محمدیه؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال