نویسنده = منتظری، سید سعید رضا
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی آموزۀ سمساره و کرمه در هند و گسترش آن در وده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jpht.2019.280139.1005658

سید سعید رضا منتظری؛ وحید پزشکی