نویسنده = فلاح نژاد، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. حق طبیعی در اندیشۀ فارابی

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-48

10.22059/jpht.2019.268751.1005610

اکبر فلاح نژاد؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ علی محمد فلاح زاده