نویسنده = میرزایی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد چیستی وحی از دیدگاه نصر حامد ابوزید

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 591-612

10.22059/jpht.2019.273580.1005632

علی عسکری یزدی؛ سعید میرزایی