نویسنده = مرادمند، اکرم
تعداد مقالات: 1
1. اعجاز معنایی قرآن کریم با تاکید بر سورۀ بقره

دوره 17، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 189-211

10.22059/jpht.2020.279463.1005653

علی رضا محمدرضایی؛ اکرم مرادمند