نویسنده = موسوی خسروی، الیاس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه ملاشمسای گیلانی در مورد علم خداوند

دوره 17، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 279-296

10.22059/jpht.2019.286986.1005686

الیاس موسوی خسروی؛ یحیی کبیر