نویسنده = لاجوردی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مبانی نظام طبقاتی هندو و جنبش های عرفانی منتقد آن (ناینمارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

10.22059/jpht.2019.293752.1005718

پیمان صمیمی؛ ابوالفضل محمودی؛ فاطمه لاجوردی