نویسنده = محامد، دکتر علی
تعداد مقالات: 1
1. حب الهی و آثار آن از نگاه فلسفه و دین

دوره 1، شماره 3، پاییز 1384

دکتر علی محامد