نویسنده = مقدس، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. چیستی نسبت دین و دموکراسی در اندیشه توکویل

دوره 9، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 149-166

10.22059/jpht.2012.30283

محمد لعل علیزاده؛ اعظم مقدس