نویسنده = فرمانیان کاشانی‌، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مبنای سمانتیکی ابن‌تیمیه در مفهوم سلف با توجه به صفات خبریه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 511-532

10.22059/jpht.2014.52846

مهدی فرمانیان کاشانی‌؛ محمد معینی فر