نویسنده = موسوی گیلانی، سید رضی
تعداد مقالات: 1
1. الهیات هنری یا الهیات هنر؟ (تحلیل انتقادی دیدگاه جورج پاتیسون)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 571-587

10.22059/jpht.2017.214310.1005390

سید رضی موسوی گیلانی؛ علیرضا آرام