کلیدواژه‌ها = عقلانیت
بررسی عقلانیت باورهای دینی از دیدگاه ویتگنشتاین متأخر

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 363-384

10.22059/jpht.2021.322507.1005826

منصور نصیری؛ محمد سعید عبداللهی


ترابط عقل و ایمان از دیدگاه غزالی و ملاصدرا

دوره 11، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 691-714

10.22059/jpht.2015.53520

روح الله شاکری زواردهی؛ ملیحه محمودی بیات


عقلانیت ایمان از منظر سوین برن

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 83-92

10.22059/jpht.2014.50449

حسن قنبری


معرفت شناسی خرد

دوره 1، شماره 2، خرداد 1384

دکتر محمد لگنهاوزن؛ حسن مهرنیا