نویسنده = توکلی، نجمه السادات
تعداد مقالات: 1
1. تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

دوره 8، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 5-29

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ نجمه السادات توکلی