نویسنده = ترابی، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. مبانی تفسیری - کلامی علامه طباطبایی در صفات خبری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 567-592

10.22059/jpht.2014.52848

اسماعیل دارابکلایی؛ روح الله ترابی