نویسنده = طاهری صحنه، محسن
تعداد مقالات: 1
1. سیر تحول رویکردهای الهیاتی جدید و شاخصه های آنها

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 579-594

10.22059/jpht.2016.61117

یحیی کبیر؛ محسن طاهری صحنه