نویسنده = نجف زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مبانی صدرالمتألهین در اثبات تکثر مراتب شناخت خداوند

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 533-552

10.22059/jpht.2016.60297

روح اله زینلی؛ علیرضا نجف زاده