نویسنده = قربانی پور، سیامک
تعداد مقالات: 1
1. فرایند خداباوری یهود با تأکید بر شواهد قرآنی

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-88

10.22059/jpht.2016.58590

علیرضا خواجه گیر؛ سیامک قربانی پور