نویسنده = رجبی، نرگس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه الهیات سلبی ابن‌میمون و قاضی سعید قمی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 311-332

10.22059/jpht.2017.123152.1005249

حامده خادم جهرمی؛ نرگس رجبی