نویسنده = راد، علی
تعداد مقالات: 2
1. فرضیۀ خاستگاه هاجری اسلام، تحلیل و نقد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 769-786

10.22059/jpht.2017.215689.1005398

سعید کریم‌پور؛ علی راد


2. قرآن و آموزة نامیرایی نَفْس

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 769-794

10.22059/jpht.2015.57434

علی راد