نویسنده = میرزایی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. مرگ‌اندیشی و معنای زندگی در هایدگر

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-49

10.22059/jpht.2018.242285.1005509

علی عسگری یزدی؛ مسعود میرزایی