کلیدواژه‌ها = معرفت‌شناسی اصلاح‌شده
نگاهی به کوشش آلوین پلانتینگا برای پاسخ به ایراد فروید دربارۀ منشأ باور به خدا

دوره 17، شماره 4، دی 1399، صفحه 609-633

10.22059/jpht.2020.305033.1005761

جلال پیکانی؛ سادات حسینی؛ مهین رضایی؛ زینب شکیبی


پایه بودن اعتقاد به خدا از دیدگاه علامه طباطبایی و آلوین پلانتینگا

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 329-348

10.22059/jpht.2016.59283

سمیرا فرزین؛ رضا اکبریان؛ سید محمدعلی حجتی


عقلانیت باور دینی از دیدگاه ولترستورف با محوریت نقد اعتدالی دلیل‌گرایی

دوره 11، شماره 2، تیر 1393، صفحه 243-266

10.22059/jpht.2014.51715

قاسم پور حسن؛ نجم السادات الحسینی؛ پروین کاظم زاده