نویسنده = حسینی شاهرودی، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مسئله تعارض عقل و دین از نگاه ابن رشد و ملاصدرا

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-57

10.22059/jpht.2013.35495

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ تکتم مشهدی


2. رستگاری کثرت‌گرا و رابطه آن با حقانیت از دیدگاه صدرالمتألهین

دوره 9، شماره 12، تابستان 1391، صفحه 93-116

10.22059/jpht.2012.29438

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ روح الله زینلی


3. تجرد نفس از نظر دکارت و ملاصدرا

دوره 8، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 5-29

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ نجمه السادات توکلی