نویسنده = یحیی کبیر
بررسی دیدگاه ملاشمسای گیلانی در مورد علم خداوند

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 279-296

10.22059/jpht.2019.286986.1005686

الیاس موسوی خسروی؛ یحیی کبیر


سیر تحول رویکردهای الهیاتی جدید و شاخصه های آنها

دوره 13، شماره 4، دی 1395، صفحه 579-594

10.22059/jpht.2016.61117

یحیی کبیر؛ محسن طاهری صحنه