نویسنده = حسین کلباسی اشتری
گناه نخستین: مواجهۀ جوردانو برونو با سنت آگوستینی-لوتری

دوره 20، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 299-310

10.22059/jpht.2023.366325.1005995

ابراهیم رنجبر؛ حسین کلباسی اشتری


بررسی تطبیقی اندیشۀ اخلاقی ارسطو و خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 13، شماره 3، مهر 1395، صفحه 379-406

10.22059/jpht.2016.60277

حسین کلباسی؛ مجتبی الهیان؛ الهام محرابی


آریوس و آریانیسم در سنت مسیحی: زمینه‌ها، پیامدها

دوره 12، شماره 4، دی 1394، صفحه 653-686

10.22059/jpht.2015.57430

حسین کلباسی اشتری؛ سارا قزلباش


پژوهشی درباره سنت دیونوسیوسی در مسیحیت

دوره 8، شماره 9، اردیبهشت 1390، صفحه 25-52

حسین کلباسی اشتری؛ فائزه برزگر


ماهیت دین و تجربه دینی نزد شلایرماخر

دوره 6، شماره 3، آذر 1388، صفحه 29-79

حسین کلباسی اشتری