کلیدواژه‌ها = معتزله
تعداد مقالات: 5
1. ساحت عقل در نگاه اشاعره

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 233-255

10.22059/jpht.2019.261566.1005578

سیدمحمدرضا حسینی


3. عقل‌گرایی در مدرسۀ امامیۀ بغداد و معتزله

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-82

10.22059/jpht.2014.50448

رضا برنجکار؛ ریحانه هاشمی


4. بررسی آرای ریچارد مارتین دربارة تجسیم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 137-156

10.22059/jpht.2014.36759

حسن رضایی هفتادر؛ حسین رهنمایی


5. کارکردهای عقل در تفسیر وحی از نگاه فریقین

دوره 1، شماره 2، بهار 1384

دکتر فتح الله نجار زادگان