کلیدواژه‌ها = معتزله
ساحت عقل در نگاه اشاعره

دوره 16، شماره 2، تیر 1398، صفحه 233-255

10.22059/jpht.2019.261566.1005578

سیدمحمدرضا حسینی


عقل‌گرایی در مدرسۀ امامیۀ بغداد و معتزله

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 57-82

10.22059/jpht.2014.50448

رضا برنجکار؛ ریحانه هاشمی


بررسی آرای ریچارد مارتین دربارة تجسیم

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 137-156

10.22059/jpht.2014.36759

حسن رضایی هفتادر؛ حسین رهنمایی


کارکردهای عقل در تفسیر وحی از نگاه فریقین

دوره 1، شماره 2، خرداد 1384

دکتر فتح الله نجار زادگان